top of page

ประวัติของโรงงาน

โรงงานศิลาทิพย์

          โรงงานศิลาทิพย์ก่อตั้งเมื่อปี 2534 แต่เดิมที่โรงงานศิลาทิพย์เป็นโรงงานเล็กๆ ที่ผลิตอิฐบล็อกจำหน่ายในเขตท้องที่ภายในจังหวัดมีคนงานเพียงไม่กี่คน ต่อมาได้มีการขยายกิจการเพิ่มกำลังการผลิตอิฐบล็อกเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดก่อสร้างจึงได้เพิ่มเครื่องอัดอิฐบล็อกแต่เมื่อใช้งานเครื่องอัดอิฐบล็อกนานไปไม่ถึงปีก็พบปัญหามากมายทั้งยุคเศรษฐกิจย่ำแย่และเครื่องอัดอิฐบล็อกที่ซื้อมาใช้งานก็ใช้ได้ไม่เต็มที่เจอปัญหาจุกจิกมากมายจากจุดนี้เองที่ทำให้เราริเริ่มคิดทำเครื่องอัดอิฐบล็อกขึ้นมาใช้เองในปี 2539 และในปีถัดมา เราได้ผลิตเครื่องอัดอิฐบล็อกจำหน่ายเป็นเครื่องแรกและได้พัฒนาเครื่องอัดอิฐบล็อกให้ได้มาตรฐานและทันสมัยมากขั้นเรื่อยมา สะสมประการณ์มายาวนานจนทำให้เราเป็นเครื่องอัดอิฐบล็อกที่มียอดขายมากที่สุดในท้องตลาด เครื่องของเรามีทุกภาคทั่วทุกจังหวัดและเรายังคงรักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านลูกค้าได้ใช้เครื่องอัดอิฐบล็อกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

            ทางโรงงานของเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

2534

ก่อตั้งเมื่อปี

200

มีลูกค้ามากกว่า

50+

ลวดลายแบบอิฐ

1

คุณภาพมาตรฐานที่
bottom of page